Komentarze do niedzielnych czytań:

08.09.2019, 23 niedziela zwykła

Jaki jest koszt pójścia za Jezusem? Na to (biznesowe) pytanie Jezus odpowiada w Ewangelii równie binesowym językiem. Haczyk polega na tym, że okazuje się być twardym negocjatorem.

25.08.2019, 21 niedziela zwykła

Tylko nieliczni będą zbawieni. Twarde pytanie i szokująca odpowiedź.

18.08.2019, 20 niedziela zwykła

Paweł mówi, by naśladować Jezusa. O co tu chodzi? Opowieść o trudzie chodzenia za Jezusem i rozłamie jaki to chodzenie wprowadza.

11.08.2019, 19 niedziela zwykła

O tym czym jest wiara. Wiedzą? Przekonaniem? Przykłady z życia przodków opatrzone komentarzem i przypowieścią.

28.07.2019, 17 niedziela zwykła

Czy nasze modlitwy są wysłuchane? Dzisiejsze czytania opisują trzy wysłuchane modlitwy. Trzy sytuację, w których możemy mieć całkowitą pewność, że Bóg nas wysłuchał.

21.07.2019, 16 niedziela zwykła

Dwa spotkania z Bogiem. Oba w bardzo ludzkich okolicznościach, ucztowanie w programie. Naturalne okoliczności i nieoczekiwane wydarzenie.

14.07.2019, 15 niedziela zwykła

Przykazanie miłości. Niewygodne, chciałby się odejść z tematu gdzieś na bok. Poszukać czegoś innego.

07.07.2019, 14 niedziela zwykła

Krótki podręcznik Ewangelizacji, z nieoczywistym wstępem.

30.06.2019, 13 niedziela zwykła

Niecierpliwy Chrystus, łamiący wszelką czcigodną tradycję, żądając natychmiastowego pójścia za nim. Wymagający jeszcze bardziej od Eliasza. Opowiadający o walce Paweł, który nauczając o moralności, przynosi pociechę.

23.06.2019, 12 niedziela zwykła

Pismo Święte wielokrotnie opowiada o chwale Dzieci Bożych. O tym jak bardzo zostaliśmy obdarowani. O pokoju jaki daje poznanie pełnych dobroci zamiarów Bożych, radości przyniesionej przez dobrą nowinę. Dlaczego więc znamy trud życia? Dlaczego sama Ewangelia o tym trudzie opowiada i nam go zaleca? Dziś te dwie rzeczywistości stają obok siebie.

21.06.2019, uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

Przekorne czytania. Choć w każdym występuje chleb i wino, tylko jedno z nich jest wprost o Eucharystii. Dlaczego w tą uroczystość, jakże Eucharystyczną, czytamy o rozmnożeniu chleba i wina (zdarzeniu żadną miarą nie będącym Eucharystią)?